EN LV
Preiļu pamatskolas piebūves tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

Skolas piebūve bloķēta pie esošā skolas ēkas apjoma austrumu pusē. Jauno apjomu un esošo skolas apjomu savieno gaitenis 1. stāva līmenī.

Lai jaunais skolas apjoms iekļautos esošo apjomu kompozīcijā, fasāžu risinājuma stilistika saskaņota ar esošo skolas ēku fasādēm un projektēts ģeometriski līdzīgs jumts. Zāles apjoms ir dominējošais, jaunās ēkas apjomu kompozīcijā. Tas ir augstāks un izcelts ar četrslīpņu jumtu. Ziemeļu fasādē 2. stāvā ar lielu logailu uzsvērta zāle, austrumu fasādē 1. stāvā ar ierautu, stiklotu sienu uzsvērta skolas ēdnīca.

Ēkas galvenā ieeja ir no priekšlaukuma pret Talsu ielu, bet saimniecības pagalma pusē paredzēta izeja no evakuācijas kāpņu telpas un atsevišķa izeja no virtuves telpu bloka. Pirmajā stāvā projektēts vestibils ar garderobi un sanmezgliem, skolas ēdnīca ar virtuves telpu bloku. Pirmā stāva vestibilam ir tieša izeja uz skolas mācību korpusu caur savienojošo gaiteni. Otrajā stāvā projektēta skolas bibliotēka 25’000 vienību lielam krājumam ar 27 lasītāju vietām un zāle ar zāli apkalpojošo telpu grupu. Otrā stāvā paredzēts vestibils un sanmezgli. Skolas bibliotēku telpu grupu veido bibliotēkas abonementa telpa, klusā lasītava, skolotāju lasītava un bibliotekāru darba telpa. No bibliotēkas telpu grupas ir tieša izeja uz otrā stāva vestibilu ar kāpnēm. Zāle paredzēta 190 skatītāju vietām. Zālei ir izeja uz otrā stāva vestibilu ar kāpnēm un tieša izeja uz evakuācijas kāpņu telpu. Zālē ir skatuve ar aizkulisēm. Zāli apkalpojošo telpu grupu veido skolotāja telpa, divas ģērbtuves, divas tērpu noliktavas un mūzikas instrumentu noliktava. Trešajā stāvā projektēta ventkamera.