EN LV
Pulka telts arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un restaurācijas projekts
atpakaļ
Apraksts:

   Pulka telts Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Tempļa kalns - pilskalns ar apmetni (valsts aizsardzības Nr. 160.) teritorijā, Alūksnē.
   Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas atjaunošanai. Balstoties uz izpētē iegūto informāciju un sniegtajām rekomendācijām, ir izstrādāts Pulka telts restaurācijas projekts.