EN LV
Rekreācijas zonas “Vējiņš” labiekārtojuma un infrastruktūras būvprojekts Alūksnes muižas parkā.
atpakaļ
Apraksts:

     Būvprojektā ietvertā teritorija atrodas Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Alūksnes muižas parka (valsts aizsardzība Nr. 2666.) teritorijā.

     Rekreācijas zonas "Vējiņš" labiekārtošanas un infrastruktūras būvprojekts paredz publiskas tualetes un pārģērbšanās kabīņu jaunbūves ar centralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi ar pieslēgumu pilsētas kanalizācijas tīklam un elektroapgādes tīklu izbūvi.

     Rekreācijas zonas sauszemes teritorijā ir paredzēts izveidot daudzfunkcionālu rotaļu laukumu, vietu pikniku galdiem un atpūtas laukumu Alūksnes ezera krastā. Rotaļu laukumu paredzēts iekārtot ar Alūksnes muižas parka valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusam vizuāli, estētiski, funkcionāli un apjoma ziņā atbilstošām rotaļu laukuma iekārtām. Rekreācijas zonas ūdens teritorijā ir paredzēta ezera krasta tīrīšana gar peldvietu, krasta līnijas sakārtošana un peldvietas norobežošana ar bojām.

     Rekreācijas zonā "Vējiņš" ir paredzēta ģērbtuves un tualetes būve. Pie ieejas Alūksnes muižas parkā no Rijukalna un Vējakalna ielu krustojuma paredzētā tualetes būve. Abu būvju arhitektūra, konstruktīvās detaļas un izvēlētie apdares krāsu toņi iekļaujas Alūksnes muižas parka ainavā.