EN LV
Remtes muižas ēkas
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte
atpakaļ
Apraksts:

Remtes muiža ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128 (publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 18.12.1998) ir apstiprināts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr. 6732. Muižas ēka ir Remtes pagasta padomes īpašums, ko apsaimnieko Remtes pamatskola.

Arhitektoniski – mākslinieciskās izpētes ietvaros apkopoti dati par ēkas būvvēsturi un īpašniekiem. Izpētē aprakstīti būvdarbi, kas veikti muižā. Izpētes ietvaros dots ēkas telpiskās struktūras un konstrukciju apraksts, izvērtēta ēkas stilistika, fasāžu arhitektūra un mākslinieciskā kvalitāte. Izpētes noslēgumā doti ieteikumi ēkas izmantošanai un atjaunošanai.