EN LV
Remtes muižas parka lapenes arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

   Remtes muižas parks un parka arhitektūra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Parks un parka arhitektūra (valsts aizsardzības Nr.6735.).

   Izpēte veikta sadarbībā ar monumentālo gleznojumu restauratori-meistari Lolitu Hermsu, RTU Silikātu materiālu institūta Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra vadītāju Dr.sc.ing.Lindu Krāģi, ķīmiķi Msc.chem. Indru Tuņu.

   Lapene būvēta 19. gs. sākumā. Lapene būvēta pēc rotondas tipa būves principiem. To veido sešas apmestas ķieģeļu mūra kolonnas. Būvei bijis ar skārdu iesegts koka konstrukcijas jumts. Uzskata, ka zem lapenes agrāk atradies grāfa Kristofa Johana Frīdriha fon Mēdema (Christoph Johann Friedrich von Medem, Jeannot Medem, 1763-1838) marmora krūšu tēls.