EN LV
Remtes muižas staļļa fasāžu
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Remtes muižas pils stallis atrodas Remtes muižā, Remtes pagastā, Brocēnu novadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - „Stallis" (valsts aizsardzības Nr. 6734).

    Muižas īpašnieks 19.gs sākumā - laikā, kas tiek pieņemts par staļļa būvniecības laiku, bijis grāfs Johans Frīdrihs Mēdems. Pēc agrārreformas muiža piešķirta Remtes pašvaldībai. 19.gs. 20-tajos gados ēka pārbūvēta par Saieta namu. Padomju gados staļļa ēkā iespējams atradās saimniecības kantoris. Šobrīd izpētē apsekotajā staļļa ēkā un tā piebūvēs atrodas Remtes pagasta pārvalde un tās iestādes.

    Remtes muižas staļļa fasāžu arhitektoniski - mākslinieciskajā izpētē sastādīta arī fasāžu sienu plakņu būtiskāko bojājumu makroskopiski konstatējamo bojājumu kartogramma, veikti fasāžu apmetuma javas sastāva analīzes un fasāžu krāsojuma sistēmas izpēte un krāsu analīzes. Fasāžu apmetuma javas sastāva analīzes veica Linda Krāģe, (būvmākslas mantojuma restauratora amata meistare, LAK Nr. 15-1/1-38/1), Dr.sc.ing. Fasāžu krāsojuma sistēmas izpēti un krāsu analīzi veica Indra Tuņa, restaurācijas ķīmiķe. DI, M.sc.chem.