EN LV
Rēzakas muižas apbūves un četru muižas ēku arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija, kultūrvēsturiskā izpēte un
tehniskās apsekošanas atzinums.
atpakaļ
Apraksts:

     Rēzakas muižas apbūve kopš 1998. gada 16. decembra ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Rēzakas muižas apbūve" (aizsardzības Nr. 2653.). Pārvaldnieka māja ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Pārvaldnieka māja" (aizsardzības Nr. 2654.). Klēts, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Klēts" (aizsardzības Nr. 2656.). Saimniecības ēka ar pagrabu ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Saimniecības ēka ar pagrabu" (aizsardzības Nr. 2658.). Kūts ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Kūts" (aizsardzības Nr. 2657.).

     Muižas apbūve ir sākusi veidoties jau 17. gs.. Rezakas muižā ir saimniekojušas vairākas poļu un vācu izcelsmes dzimtas. Muižā ir saglabājušās četras centrālās apbūves ēkas - pārvaldnieka māja, klēts, saimniecības ēka ar pagrabu un daļa no kūts, kuru būvniecība ir aizsākusies 19. gs.

     Ir veikta muižas apbūves kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota muižas centrālajai apbūvei piegulošā teritorija, visu četru ēku fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti visu muižas apbūves ēku fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas muižas apbūves ēku restaurācijai. Ir veikta visu ēku tehniskā apsekošana.