EN LV
Rīgas eksportostas Noliktavas Nr.8 arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Noliktava Nr. 8 ir vienīgā no 20. gs. sākumā uzbūvētajām Eksportostas noliktavām, kas ir saglabājusies pēc otrā pasaules kara un nav nojaukta līdz mūsdienām. Noliktava Nr. 8 tās uzcelšanas gadā bija lielākā Eksporta ostu noliktava Latvijā. Noliktavas būvapjoms atbilst 1925. gadā uzbūvētajam. Noliktavas ēkā ir veiktas nelielas pārbūves 20. gs. vidū pielāgojot telpas tā brīža funkcionālajām prasībām.

     Ir veikta noliktavas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta noliktavai piegulošā teritorija, noliktavas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti noliktavas fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas noliktavas restaurācijai un atjaunošanai.