EN LV
Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcas ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Baznīcas būvapjoma forma, plānojuma un fasāžu arhitektoniskā uzbūve ir risināta neogotikas arhitektūrai raksturīgās formās un pelnīti tiek uzskatīta par vienu no visiespaidīgākajiem neogotikas dievnamiem Rīgā. Ir saglabājusies neogotikas stilistikā būvētā dievnama būvapjomu kompozīcija un neogotikai raksturīgās fasāžu un interjera detaļas. Ir saglabājušies arī dievnama draudzes telpas iekārtojuma priekšmeti un liela daļa oriģinālo gaismas ķermeņu.

     Būtiskas dievnama interjera izmaiņas ir notikušas 1960. gadā, veicot interjera remontu un sekundāri pārkrāsojot telpu sienas, griestus un arhitektoniskās detaļas.

     Ir veikta dievnama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota dievnamam piegulošā teritorija, fasādes, telpas, apdare, gaismas ķermeņi un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti dievnama fasāžu, fasāžu detaļu, telpu, telpu detaļu, gaismas ķermeņu, būvgaldniecības izstrādājumu anotēti fotoattēli (fotofiksācija) un detaļu uzmērījumi. Ir veikta pilna logu un durvju ailu aizpildījuma elementu un gaismas ķermeņu inventarizācija. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas dievnama restaurācijai.