EN LV
Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcas ēkas restaurācijas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīca ir nozīmīgākā būve vairāku būvju kompleksā, kurā darbojas Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs.

    Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīca ir viens no ievērojamākajiem un izteiksmīgākajiem neogotikas kulta celtņu piemēriem Rīgā. Neogotikas formās veidotās baznīcas arhitektonisko krāšņumu arhitekts F.fon Viganovskis ir radījis meistarīgi lietojot vienveidīgus būvmateriālus - divu krāsu standarta un fasona ķieģeļus un dažas betona masas detaļas.

     Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcas ēka kopš 1998. gada 29. oktobra ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Sv. Franciska katoļu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 7829. Baznīcas ēkas būvprojekta autors ir arhitekts Florians fon Viganovskis. Baznīcas ēkas būvniecība tika uzsākta 1889. gadā un pabeigta 1892. gadā.

     Baznīcas ēkas restaurācijas būvprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz restaurācijas būvprojekta autoru - SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" arhitektu un būvinženiera izstrādātās, arhitektoniski - mākslinieciskās inventarizācijas (AMI) un kultūrvēsturiskās izpētes (VI) rekomendācijām, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu (TAA) un detalizētiem ēkas fasāžu, telpu, konstruktīvo elementu, būvgaldniecības detaļu un nozīmīgu dekoratīvu detaļu uzmērījumu rasējumiem (UR).

     Restaurācijas darbus paredzēts izpildīt četrās būvniecības kārtās. Restaurācijas būvprojekta risinājumos ir paredzēts restaurēt un atjaunojot ēkas fasādes, fasāžu ailu aizpildījuma detaļas (vitrāžas, logus, ārdurvis, žalūzijas), jumta segumu, jumta dekoratīvās detaļas, lietusūdens savākšanas un novadīšanas teknes, lieveņus pie visām ēkas ieejām, žogu, telpu interjerus un būvgaldniecības detaļas (durvis, kāpnes, kāpņu virsbūves, altāra sētiņu, u.c. detaļas) oriģinālā mākslinieciskā un arhitektoniskā kvalitātē, pielietojot autentiskus būvmateriālus un to iestrādes tehnikas. Visiem restaurācijas būvprojektā paredzētajiem restaurācijas darbiem ir izstrādāta restaurācijas darbu programma un aprēķināti restaurācijas darbu apjomi.

    Restaurācijas būvprojektā ir izstrādāti būvkonstrukciju risinājumi bojāto nesošo konstrukciju būvelementu pastiprināšanai un nomaiņai, inženierrisinājumi apkures sistēmas rekonstrukcijai un apkures katla nomaiņai, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu rekonstrukcijai, elektroapgādes risinājumi jauna telpu apgaismojuma un spēka elektroinstalācijai, zibensaizsardzības un zemējuma kontūra izbūvei, un risinājumi elektronisko sakaru sistēmu ierīkošanai. Ir izstrādāti risinājumi visu oriģinālo gaismas ķermeņu restaurācijai un esošā telpu apgaismojuma papildināšanai ar autentiskām gaismas ķermeņu kopijām sekundāro gaismas ķermeņu vietās un mazgabarīta LED gaismas ķermeņiem.