EN LV
Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcas ēkas restaurācijas būvprojekts minimālā sastāvā.
atpakaļ
Apraksts:

     Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu baznīcas ēka kopš 1998. gada 29. oktobra ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Sv. Franciska katoļu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 7829. Baznīcas ēkas būvprojekta autors ir arhitekts Florians fon Viganovskis. Baznīcas ēkas būvniecība tika uzsākta 1889. gadā un pabeigta 1892. gadā.

     Baznīcas ēkas restaurācijas būvprojekts minimālā sastāvā ir izstrādāts pamatojoties uz būvprojekta autoru - SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" arhitektu un būvinženiera izstrādātās, arhitektoniski - mākslinieciskās inventarizācijas (AMI) un kultūrvēsturiskās izpētes (VI) rekomendācijām, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu (TAA) un detalizētiem ēkas fasāžu, telpu, konstruktīvo elementu, būvgaldniecības detaļu un nozīmīgu dekoratīvu detaļu uzmērījumu rasējumiem (UR).

    Ir paredzēts restaurēt un atjaunojot ēkas fasādes un telpu interjerus oriģinālā mākslinieciskā un arhitektoniskā kvalitātē, pielietojot autentiskus būvmateriālus un to iestrādes tehnikas. Restaurācijas darbus paredzēts izpildīt četrās būvniecības kārtās. Restaurācijas ietvaros ir paredzēta, atsevišķu nesošo konstrukciju būvelementu pastiprināšana vai nomaiņa, ēkas mikroklimata nodrošināšanai atbilstošas, apkures sistēmas ierīkošana, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu rekonstrukcija, elektroapgādes iekšējo tīklu rekonstrukcija un elektronisko sakaru sistēmu ierīkošana.

     Saskaņā ar saņemtās Būvatļaujas nosacījumiem tiek izstrādāts baznīcas ēkas restaurācijas būvprojekts.