EN LV
Riku dzimtas kapličas Rikavas kapos arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

   Kapliča kopš 2017. gada 6. aprīļa ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Riku dzimtas kapliča" ar valsts aizsardzības Nr. 9186. Riku dzimtas kapliča atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Rikavas katoļu baznīca" (valsts aizsardzības Nr. 5860) aizsardzības un vizuālās uztveres zonā, sakoptā, iežogotā kapu teritorijā.

   Kapličas stilistikā, būvniecības paņēmienos un detaļās ir redzama līdzība ar Rikavas Dieva Apredzības Romas katoļu baznīcu, kas ir iesvētīta 1832. gadā. Kapliča ir būvēta vēlīnā klasicisma periodā, kuru dēvē arī par ampīra stilu. Būves plānojums un fasāžu kompozīcija ir veidota funkcionāla, simetriska un monumentāla.

   Ir veikta kapličas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota kapličai piegulošā teritorija, fasādes, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti kapličas fasāžu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas kapličas restaurācijai.