EN LV
Rozentovas (Maltas) katoļu baznīcas fasāžu arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

   Dievnams kopš 1998. gada 29. oktobra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 5836.

   Rozentovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu dievnams tā tagadējā būvapjomu veidolā un detalizācijā ir veidojies laika posmā no 1780. gada līdz 1906. gadam. Dievnama būvapjoms ir vairākkārtīgi palielināts un fasāžu arhitektoniskās detaļas ir mainītas un pilnībā pārbūvētas, pielāgojot tās palielinātajam dievnama būvapjomam.

   Rozentovas katoļu dievnama būvapjoms ir risināts klasicismam raksturīgā formu valodā. Lielākā daļa no fasāžu arhitektoniskajām detaļām ir risinātas klasicisma stilistikā, bet logu ailas, ārdurvju aila un torņa būvapjomā ir redzama gotikas un baroka arhitektūrai raksturīgu formu ietekme.

   Ir veikta dievnama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota dievnamam piegulošā teritorija, fasādes, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti dievnama fasāžu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas fasāžu restaurācijai.