EN LV
Rozentovas (Maltas) katoļu baznīcas fasāžu restaurācijas projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Dievnams kopš 1998. gada 29. oktobra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Rozentovas (Maltas) katoļu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 5836.

     Rozentovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu dievnams tā tagadējā būvapjomu veidolā un detalizācijā ir veidojies laika posmā no 1780. gada līdz 1906. gadam. Dievnama būvapjoms ir vairākkārtīgi palielināts un fasāžu arhitektoniskās detaļas ir mainītas un pilnībā pārbūvētas, pielāgojot tās palielinātajam dievnama būvapjomam.

    SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" ir izstrādājusi dievnama fasāžu arhitektoniski - māksliniecisko inventarizāciju un kultūrvēsturisko izpēti. Inventarizācijas un izpētes rezultātā iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas fasāžu restaurācijai.

     Dievnama fasāžu restaurācijas projekta ietvaros ir izstrādāti fasāžu, un jumta seguma atjaunošanas risinājumi, nemainot ēkas jumta siluetu un konstrukciju. Fasāžu atjaunošanas ietvaros ir paredzēts mainīt trupes bojāto koka apšuvuma daļu, atjaunot fasāžu dekoratīvās detaļas, virspamatu apmetumu, karnīžu un jumta malu apdari, apmetuma un koka virsmu krāsojumu, kā arī uzstādīt jaunus logu ārējos rāmjus. Logu rāmjus ir paredzēts izgatavot autentiskus oriģinālajiem.