EN LV
Rūjienas pilsētas vēsturisko koka ēku kompleksa Rīgas ielā 8 arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija, kultūrvēsturiskā izpēte un tehniskās apsekošanas atzinums.
atpakaļ
Apraksts:

     Rūjienas pilsētas vēsturisko ēku komplekss Rīgas ielā 8 sastāv no deviņām dažāda lieluma ēkām. Visas ēkas eksponējas Rūjienas pilsētvidē un veido Rīgas un Upes ielu ainavu. Pirmās ēkas uz zemes gabala ir uzbūvētas laikā 19. gs. vidū, tomēr turpmākā gadsimta laikā ēkas ir pārbūvētas, visās ēkās ir veikti fasāžu un telpu remonta darbi un telpu pārbūves, kā rezultātā ir būtiski mainīts Rīgas ielas apbūves siluets, Rūjienas ielām raksturīgā koka apbūves semantika, ir zudušas fasāžu arhitektoniskās detaļas un mainīta fasāžu perforācija.

     Ir veikta koka apbūves ēku kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkām piegulošā teritorija, fasādes, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti visu ēku fasāžu, fasāžu detaļu, telpu, telpu detaļu, būvgaldniecības detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Ir veikta visu ēku tehniskā apsekošana. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēku kompleksa restaurācijai.