EN LV
Savelinku katoļu kapličas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija, kultūrvēsturiskā izpēte un tehniskā apsekošana.
atpakaļ
Apraksts:

     Savelinku katoļu kapu kapliča kopš 1998. gada 29. decembra ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības numuru 6467.

    Kapličas fasāžu arhitektūrā un detaļās ir saglabājusies 18. gadsimtā būvēto maza izmēra dievnamu, kapelu un kapliču arhitektūrai raksturīgā būvapjoma un plānojuma kompozīcija un baroka stilistikā būvētā kapličas torņa smailes forma un ailu dekoratīvo detaļu profili. 1908. gadā kapliča ir uzcelta uz granīta kvaderu pamatiem tās tagadējā atrašanās vietā. Liela daļa kapličas nesošo konstruktīvo detaļu ir oriģinālas, bet kapličas fasāžu un telpu apdarē, detaļās un būvgaldniecības izstrādājumos ir dažādos laika periodos veiktu remonta darbu rezultātā radušies sekundāri uzslāņojumi.

     Ir veikta kapličas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota kapličai piegulošā teritorija, fasādes, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti kapličas fasāžu, fasāžu detaļu, telpu, telpu detaļu, būvgaldniecības detaļu, konstrukciju un konstruktīvo mezglu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas dievnama restaurācijai.