EN LV
Savelinku katoļu kapličas jumta atjaunošanas un restaurācijas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Savelinku katoļu kapu kapliča kopš 1998. gada 29. decembra ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības numuru 6467.

    Kapličas fasāžu arhitektūrā un detaļās ir saglabājusies 18. gadsimtā būvēto maza izmēra dievnamu, kapelu un kapliču arhitektūrai raksturīgā būvapjoma un plānojuma kompozīcija un baroka stilistikā būvētā kapličas torņa smailes forma un ailu dekoratīvo detaļu profili. 1908. gadā kapliča ir uzcelta uz granīta kvaderu pamatiem tās tagadējā atrašanās vietā.

     SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" ir izstrādājusi dievnama fasāžu arhitektoniski - māksliniecisko inventarizāciju, kultūrvēsturisko izpēti un tehniskās apsekošanas atzinumu. Inventarizācijas, izpētes un atzinuma rezultātā iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas kapličas restaurācijai.

    Savelinku katoļu kapu kapličas restaurācijas būvprojekta ietvaros ir izstrādāti risinājumi jumta seguma atjaunošanai un restaurācijai. Jumta seguma atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta ietvaros ir paredzēts nomainīt mitruma un trupes bojātos kapličas cirtņa augšējā vainaga baļķus, kas ir visvairāk cietuši esošā skārda jumta seguma caurteces rezultātā, atjaunot jumta malu apdari, uzklāt jaunu cinkotā skārda jumta segumu, kā arī restaurēt un izgatavot kopijas jumta dekoratīvajām detaļām.