EN LV
Siguldas Jaunās pils arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Siguldas Jaunā pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis „Jaunā pils" (valsts aizsardzības Nr. 8333) un atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss"(aizsardzības Nr. 7445) teritorijā.

     Pils celta Siguldas muižas agrāko īpašnieku kņazu Olgas un Dmitrija Kropotkinu ģimenes vajadzībām. Tā celta senās Siguldas viduslaiku pils ārējās priekšpils rietumu malā, kādas senākas ēkas vietā.

     Laikā no 1936. gada līdz 1937. gadam pilī tikai veikti kapitāli pārbūves darbi arhitekta Alfreda Birkhāna vadībā. Galvenais būvuzņēmējs bija Hermanis Liepiņš. Pili pārveidoja par Latvijas Preses biedrības atpūtas namu un viesnīcu.

     Siguldas pilī atrodas seši valsts nozīmes nekustamie un trīs kustamie mākslas pieminekļi.