EN LV
Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Siguldas Jaunā pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis „Jaunā pils" (valsts aizsardzības Nr. 8333) un atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss"(aizsardzības Nr. 7445) teritorijā.

     Siguldas Jaunā pils ir būvēta laikā no 1878. gada līdz 1881. gadam kā kņazu Kropotkinu pils. 20. gs. 30-tajos gados pils tika pārbūvēta Latvijas Preses biedrības atpūtas nama vajadzībām.

     Restaurācijas būvprojekts paredz pils fasāžu un interjeru restaurāciju. Būvprojekts paredz atjaunot pils fasādes tās sākotnējā veidolā, atjaunot 20.gs. 30-tajos gados uzbūvētā torņa vainagojošo daļu autentiskā izskatā, atjaunot autentiskās terases un lieveņa detaļas un jumtus.