EN LV
„Škoda” autocentra 1. stāva telpu rekonstrukcijas, īslaicīgas lietošanas būves un teritorijas labiekārtojuma tehniskā projekta ekspertīze
atpakaļ
Apraksts:

Ekspertētās sadaļas:

UPP - Ugunsdrošības pasākumu pārskats

ĢP - Būvprojekta ģenerālplāna sadaļa

AR - Arhitektūras risinājumu sadaļa

BK - Būvkonstrukciju sadaļa