EN LV
Stāmerienas muižas kroga arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Stāmerienas muižas krogs ir viena no 19. gs. vidū būvētajām Stāmerienas muižas saimniecības ēkām. Krogs ir pārbūvēts 20. gs. sākumā, ēku pielāgojot Stāmerienas pagasta valdes vajadzībām un vēlāk tautas nama vajadzībām. Ir saglabājies oriģinālais kroga siluets.

    Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte. Ir apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes, fasāžu detaļas, telpas un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti visu ēkas fasāžu, fasāžu detaļu, telpu un būvgaldniecības detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas, lai saglabātu ēkas oriģinālo arhitektonisko veidolu un kvalitāti.