EN LV
Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas direktorāta ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

   Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas direktorāta ēkas (slimnīcas direktora dzīvojamā māja) būvniecība tika realizēta slimnīcas ēku pirmajā būvniecības kārtā un ēka tika atklāta 1907. gada 10. februārī. Direktorāta ēku ir projektējis arhitekts Augusts Reinbergs sadarbībā ar slimnīcas pirmo direktoru doktoru Albertu Bēru.

   Ir veikta direktorāta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta ēkai piegulošā teritorija, ēkas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti direktorāta ēkas anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas direktorāta ēkas restaurācijai un atjaunošanai.