EN LV
Sužu muižas Kungu mājas, Sardzes mājas un pagraba arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un logu arhitektoniskie uzmērījumi.
atpakaļ
Apraksts:

Tiek pieļauts, ka muiža celta aptuveni 19. gadsimta beigās. Muižas pils iespējamais autors arhitekts Karls Felsko (1844.-1918.). Sužu muiža, saukta arī par Zušu muižu un Suschenhof (vācu val.). Sužu nosaukumu uzskata par vienu no nedaudziem vēl šodien eksistējošiem lībiešu cilmes tiponīmiem Rīgā. Su'ž ģenitīvā su'd lībiešu valodā nozīmē "vilks".

Sužu muižas Kungu māja un Sardzes māja sākotnēji bijusi muižas centrālā ēka ar dzīvojamās ēkas funkciju, taču sākot ar 1923. gadu uz 17 gadiem ēkā ierīkota Septītās dienas adventistu Latvijas draudzes misijas skola. Pēc 1940. gada ēka nonākusi padomju armijas rīcībā. Sužu muižas Kungu māja un Sardzes māja ir būtiska Rīgas piepilsētas kultūrvēsturiskās vides sastāvdaļa. Sužu muižas ēkas ir arhitektoniski augstvērtīgas, Rīgas mērogā tās ir reta neorenesanses stila ēkas ar augstvērtīgu, niansētu fasāžu apdari.