EN LV
Tosmares doku montāžas ceha ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Doku montāžas ceha ēka ir viena no vairākām vēsturiskajām Imperatora Aleksandra III vārdā nosauktās ostas būvēm. Doku montāžas ceha ēkas oriģinālā būvapjoma fasāžu arhitektoniskais koptēls atbilst deviņpadsmitā gadsimta nobeigumā uzbūvētajam un 1900. gadā ekspluatācijā nodotajam būves veidolam.

      Ir veikta būves kultūrvēsturiskā izpēte. Ir apsekota doku montāžas ceha ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes, fasāžu detaļas, telpas un tehnisko iekārtu detaļas. Darbā ir iekļauti visu būves fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas, lai saglabātu būves oriģinālo arhitektonisko veidolu un kvalitāti.