EN LV
“Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi” būvprojekta ekspertīze.
atpakaļ
Apraksts:

Ekspertētās sadaļas:

AR - Arhitektūras risinājumu sadaļa

BK - Būvkonstrukciju sadaļa

DOP - Darbu organizēšanas projekts

T - Tāmes