EN LV
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Jaunlaicenes muižas medību pils “Ančkas”” sastāvā esošo dzirnavu un tilta arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzirnavu un tilta pār Vaidavas upi (dzirnavu aizsprosta) pamati atrodas Jaunlaicenes medību pils "Ančkas" apbūves sastāvā. Jaunlaicenes muižas medību pils ēka kopš 1998. gada 29. oktobra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Jaunlaicenes muižas medību pils" (valsts aizsardzības Nr. 2780).

     Ūdensdzirnavu un dzirnavu aizsprosta (tilta) pār Vaidavu būvniecība tika uzsākta 19. gs. sākumā. Ūdensdzirnavas sāka darboties 1917. gadā un tajā laikā bija labākās dzirnavas tuvējā apkārtnē. Līdz mūsdienām ir saglabājušies dzirnavu pamatu mūri, dzirnavu ūdensrata ūdens telpas mūri un dzirnavu aizsprosta (tilta) pār Vaidavu uzbrauktuvju mūra atbalsta sienas abos Vaidavas krastos.

     Ir veikta ūdensdzirnavu kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta ūdensdzirnavām un dzirnavu aizsprostam (tiltam) piegulošā teritorija un esošie mūri un pamati. Darbā ir iekļauti anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ūdensdzirnavu un tilta atjaunošanai.