EN LV
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Smiltenes muižas apbūve” sastāvā esošās kalpu mājas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Smiltenes muižas (Kalnamuižas) kalpu māja kopš 1998. gada 19. decembra ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Smiltenes muižas apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 6873) daļa un atrodas teritorijā, kas kopš 1998. gada 19. decembra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Parks" (valsts aizsardzības Nr. 6879).

     Smiltenes muižas kalpu mājas, tāpat kā pārējo muižas ēku būvniecība, ir uzsākta 18. gs. otrajā pusē vai beigās Vidzemes ģenerālgubernatora Georga fon Brauna valdīšanas laikā, bet kalpu mājas būvapjomā konstatētie būvniecības paņēmieni un būvdetaļas liecina par ēkas pārbūvēm 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.

     Ir veikta kalpu mājas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta mājai piegulošā teritorija, mājas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti mājas fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas kalpu mājas restaurācijai.