EN LV
Valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Dzīvojamās mājas “Meņģeļi”” arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā māja "Meņģeļi" kopš 1998. gada 19. decembra ir valsts nozīmes vēstures pieminekļa "Mūzikas darbinieku brāļu Jurjānu dzimtās mājas" (valsts aizsardzības Nr. 47) sastāvdaļa.

     Dzīvojamā māja ir uzbūvēta 1864. gadā. Dzīvojamās mājas būvapjomam ir raksturīga 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Vidzemes vidienes pakalnos būvēto zemnieku sētu būvju arhitektūra. Māja ir taisnstūra formas guļbaļķu būve ar vienu virszemes stāvu, bēniņiem un mūrētu, velvēm pārsegtu pagrabu. Mājai ir divslīpju jumts ar nošļauptiem jumta galiem. Dzīvojamās mājas būvapjoma fasāžu arhitektoniskais koptēls ir saglabājies bez būtiskām izmaiņām.

     Ir veikta dzīvojamās mājas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota un inventarizēta mājai piegulošā teritorija, mājas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti mājas fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas dzīvojamās mājas restaurācijai.