EN LV
Valsts nozīmes vēsturiskas notikuma vietas “Iecavas Brīvības pieminekļa” arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un teritorijas labiekārtojuma projekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Iecavas Brīvības piemineklis atrodas Iecavas muižas parkā, Iecavas upes ielejas krasta pacēluma virsotnē. Brīvības pieminekļa ansambli veido obelisks, divi ziedu altāri, mūžīgās uguns altāris, kā arī dabīgā reljefa augstākajā virsotnē simetriski veidotas trīs līmeņu terases un kāpņu kaskāde no Upes ielas.

    Iecavas Brīvības piemineklis kopš 2018. gada 5. februāra ir valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta „Iecavas Brīvības piemineklis" ar valsts aizsardzības Nr. 9234. Iecavas Brīvības piemineklis Iecavas parkā tika uzstādīts 1936. gada 23. augustā. Pieminekļa autors un izgatavotājs bija tēlnieks Pēteris Banders. Pēc Otrā pasaules kara vietējie okupācijas varas pārstāvji pieminekli saspridzināja, bet pilnībā iznīcināt to neizdevās, kaut arī sovhoza "Progress" 70. gadu attīstības plānos pieminekļa vietā bija paredzēts izbūvēt plašu ielu. Kopš 1990. gada 11. novembra katru gadu lāpu gājienam no Iecavas kultūras nama uz Brīvības pieminekli vakarā pulcējas Iecavas novada Domes deputāti, pašvaldības darbinieki, zemessargi, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, skolu jaunatne un novada iedzīvotāji, lai pieminētu cīnītājus, kuri krituši brīvības cīņās. 20. gs. 90. gados pieminekli restaurējis tēlnieks Mārtiņš Zaurs.

     Valsts nozīmes vēsturiskas notikuma vietas "Iecavas Brīvības pieminekļa" arhitektoniski - mākslinieciskā  inventarizācija un teritorijas labiekārtojuma būvprojekts  paredz atjaunot ansambļa pamatni veidojošā reljefa horizontālo un vertikālo simetriju (terašu līmeni un nogāzes, priekšlaukuma virsmas līmeni). Rekonstruēt labiekārtojuma elementus (kāpņu kaskādi, priekšlaukuma segumu, kāpnes un celiņu segumus). Atjaunot zemo dekoratīvo stādījumu laukumus. Izveidot ar sausā betona tehnoloģijā izgatavotu plātņu segumu ieklātu kāpņu priekšlaukumu pie Upes līdz ielas sarkanajām līnijām un vasaras puķu stādījumus abpus kāpnēm kāpņu kaskādes sākumā pie Upes ielas. Paredzēts pārvietot informācijas stendu uz kāpņu priekšlaukumu. Remontēt esošo betona atbalsta sienu virsmas. Izveidot granīt bruģa seguma laukumu ap esošo pieminekli (piemiņas zīmi) pie kāpņu kaskādes. Uzstādīt pieminekļa ansambļa apgaismojumu. Rekultivēt kāpņu kaskādei un pieminekļa ansamblim piegulošo zālienu.