EN LV
Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” tehniskā projekta „Ārstniecības-reitterapijas nodaļas Lit.5 rekonstrukcija. Zirgu izjādes manēžas jaunbūve Jūrmalā” ekspertīze.
atpakaļ