EN LV
Vasarnīcas arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Inventarizācijas objekts - ēka Marijas ielā 5, Jūrmalā ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Dzīvojamā ēka - vasarnīca" (valsts aizsardzības Nr. 5579).

    Vaarnīca ir būvēta 19. gs. beigās vai 20. gs. sākumā. Pēc ēkas konstruktīvā risinājuma, oriģinālā plānojuma, arhitektoniski dekoratīvo detaļu kopuma tā atbilst Rīgas jūrmalas mazo vasarnīcu piemēram.

     Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, visas fasādes un telpas. Inventarizācijā ir iekļauti visu ēkas fasāžu un telpu anotēti fotoattēli (fotofiksācija) un arhitektoniski vērtīgo būvdetaļu un dekoratīvo elementu uzmērījumi.. Iegūtā informācija ir analizēta, apkopoti secinājumi un sniegtas rekomendācijas ēkas atjaunošanai.