EN LV
Vāveres kroga apbūves
arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

   Vāveres kroga apbūve atrodas Āraišos, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Visas Vāveres kroga būves ir Vāveres kroga apbūves sastāvdaļas un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Vāveres kroga apbūve" (valsts aizsardzības Nr. 6227).
   Ir veikta kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Ir izstrādāta būvgaldniecības detaļu datējuma un furnitūras uzskaitījuma karte. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas restaurācijai.