EN LV
Vecsalienas (Červonkas) muižas pils ēkas jumta konstrukciju, detaļu un citu būvelementu kultūrvēsturiskā un arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

      Vecsalienas muižas pils (Červonkas pils) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - „Vecsalienas muižas pils" (valsts aizsardzības Nr. 8963).

      Vecsalienas muižas jeb Červonkas pils celta ap 1870. gadu. Muiža no 1884. gada piederējusi baronu Hānu dzimtai. Vecsalienas muižas pils ir ļoti nozīmīgs 19. gs. reģionālās neogotikas muižkungu namu arhitektūras un jumta nesošo konstrukciju būvēšanas, būvelementu apstrādes un konstruktīvo savienojumu izveides piemērs, kas spilgti izceļas citu muižas piļu vidū ar smalki detalizētu, arhitektoniski ļoti interesantu un konstruktīvi sarežģītu būves un jumta konfigurāciju.
     Inventarizācijas ietvaros ir apsekots Vecsalienas pils jumts. Ir apsekotas un fiksētas jumta konstrukcijas un tā daudzās detaļas. Inventarziācijas ietvaros veikts jumta uzmērījums.