EN LV
Vecsalienas (Červonkas) muižas pils jumta renovācijas būvprojekts
atpakaļ
Apraksts:

     Vecsalienas muižas pils (Červonkas pils) ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - „Vecsalienas muižas pils" (valsts aizsardzības Nr. 8963).

     Vecsalienas muižas jeb Červonkas pils celta ap 1870. gadu. Muiža no 1884. gada piederējusi baronu Hānu dzimtai. Vecsalienas muižas pils ir ļoti nozīmīgs 19. gs. reģionālās neogotikas muižkungu namu arhitektūras un jumta nesošo konstrukciju būvēšanas, būvelementu apstrādes un konstruktīvo savienojumu izveides piemērs, kas spilgti izceļas citu muižas piļu vidū ar smalki detalizētu, arhitektoniski ļoti interesantu un konstruktīvi sarežģītu būves un jumta konfigurāciju.

     Izstrādāts būvprojekts Vecsalienas muižas pils ēkas jumta renovācijai. Būvprojekts paredz renovēt pils jumtu tā sākotnējā izskatā, uzstādīt ēkas zibensaizsardzības sistēmu un uzstādīt jaunu lietusūdens novadīšanas sistēmu. Būvprojekts paredz veikt parapetu, dzegu, skursteņu un dekoratīvu rotājumu restaurāciju.