EN LV
Vienības nama ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Daugavpils vienības namā atrodas Valsts Daugavpils teātris, Latgales Centrālā bibliotēka un Latviešu kultūras centrs. Vienības nama telpās darbojas 17 profesionālie un amatieru kultūras kolektīvi. Vienības nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.4839.

     Projektā ir izstrādāts ēkas iekšējā ugunsdzēsības sūkņu stacijas, dīzeļģeneratora ar nominālo jaudu 300 kVA, ūdensvada tehniskais risinājums un 94 ugunsdzēsības krānu komplektu izvietojums. Teātra skatuves, apkalpes tiltiņu un šņorbēniņu aizsardzībai ir paredzēta automātiskā sprinkleru sistēma. Ailu starp skatītāju zāli un skatuvi ir paredzēts aizsegt ar neautomātisko ūdens ugunsdzēsības aizsegu.