EN LV
Viesnīcas "Park Hotel Latgola" lobby bāra telpu tehniskais projekts.
atpakaļ
Apraksts:

    Tehniskais projekts paredz iebūvēt bāra telpā antrosoltipa balkonu 24 apmeklētāju vietām. Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto metu. Antrosoltipa balkonu veido uz metāla kolonnām balstīts pārsegums, metāla kāpnes un metāla/stikla konstrukcijas margas. Lobby bāra telpu paredzēts norobežot no viesnīcas vestibila ar metāla stiklotu starpsienu.
     Projekta ietvaros izstrādāti telpu arhitektūras, būvkonstrukciju, ventilācijas un elektroapgādes risinājumi.