EN LV
Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dzīvojamā ēka” arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Dzīvojamā ēka Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, kopš 1998. gada 16. decembra ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis "Dzīvojamā ēka" ar aizsardzības numuru 2697.

     Dzīvojamā ēka ir būvēta 20. gs. pirmajos gados pēc Natālijas Hasertas pasūtījuma. Ēkas būvapjoms ir veidots eklektisma stilistiskā novirziena "ķieģeļu stila" raksturīgās manierē ar neogotikai raksturīgām arhitektoniskajām detaļām - reljefiem torni vainagojošiem dzeguļiem, logu apmalēm un vairākām arhitektoniski augstvērtīgām, bet nu jau zudušām detaļām.

     Ir veikta dzīvojamās ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkai piegulošā teritorija, ēkas fasādes, fasāžu detaļas, telpas, inženiertehniskais aprīkojums un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai.