EN LV
Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa “Īres nams” Pulkveža Brieža ielā 11, ielas fasādes arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Īres nama būvapjoms ir risināts jūgendstila racionālistiskās ievirzes manierē ar stateniskajam jūgendstilam raksturīgām fasāžu detaļām - erkeriem un arhitektoniski dekoratīvo detaļu kopumu, kas veicina fasādes arhitektoniskās kompozīcijas vertikalitāti. Nama galvenās fasādes būvapjoma oriģinālais iekštelpu plānojums ir atspoguļots fasādes detaļās un perforācijā. Funkcijai nepieciešamais dažāda lieluma logu ailu izkārtojums bagātina fasādi, radot iespēju logu ailu aizpildījuma bloku dalījumā un detaļās turpināt jūgendstilam raksturīgo, smalko detalizāciju.

    Ir veikta nama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ielas fasāde un fasādes detaļas. Darbā ir iekļauti nama fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas nama ielas fasādes restaurācijai.