EN LV
Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa “Īres nams” Pulkveža Brieža ielā 13, ielas fasādes arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Īres namu ielas fasāde ir risināta 20. gs. sākumā aktuālajā stateniskā jūgendstila manierē. Tam ir raksturīgas tādas fasāžu detaļas kā rizalīti un arhitektonisko detaļu kompozīcijas, kas akcentē kompozīcijas vertikalitāti. Īres nama oriģinālais telpu plānojums ir atspoguļots fasādes elementu kompozīcijā. Nama ielas fasādes būvapjoma oriģinālais iekštelpu plānojums ir atspoguļots fasāžu detaļās un perforācijā. Funkcijai nepieciešamais atšķirīga lieluma logu ailu izkārtojums un pārsedžu veids bagātina fasādi un akcentē rizalītus.

     Ir veikta nama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ielas fasāde un fasādes detaļas. Darbā ir iekļauti nama fasāžu un fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas nama ielas fasādes restaurācijai.