EN LV
Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa “Tiltiņš” arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Tiltiņš ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Tiltiņš" ar valsts aizsardzības Nr. 8555.

     Iecavas muižas parks sākotnēji ir piederējis Grāfu fon der Pālēnu dzimtai (vācu valodā: von der Pahlen) Tālākajā Iecavas parka malā ir saglabājies tiltiņš pār Ģedulītes upīti. Tiltiņš reiz kalpojis kā ieeja parkā. Blakus tiltiņam atradās parka sarga namiņš. Tiltiņš uzbūvēts 19. gadsimta otrajā pusē. Tas ir viena laiduma velves tipa konstrukcijā mūrēts akmens mūra tilts.