EN LV
Viktora Ķirpa Ates muzeja glabātavas „Laidars” tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

   Viktora Ķirpa Ates muzeja glabātavas „Laidars" ēku paredzēts būvēt muzeja ēku kompleksā „Ates dzirnavas" bijušā laidara (kūts) atrašanās vietā. Par bijušās ēkas arhitektonisko veidolu un plānojumu liecina saglabājušās ēkas daļas - pamati un viena gala siena.

   Krātuves ēka projektēta ievērojot apkārtējai kultūrvēsturiskajai videi un apbūvei raksturīgas būvformas, koka konstrukcijas, fasāžu apdares paņēmienus un materiālus, kā arī jumta segumu. Bijušās laidara ēkas gala sienu paredzēts saglabāt un iekļaut krātuves ēkas būvapjomā.

   Ēkā projektēti divi stāvi un bēniņi. Pagraba stāvā izvietota muzeja krājuma glabātuve, krājuma priekšmetu pirmapstrādes telpa un siltummezgls. Pirmajā stāvā paredzēta telpa semināriem un izstādēm, vestibils ar garderobi, tualetes, dušas telpa, virtuve, telpu uzkopšanas inventāra un saimniecības inventāra telpas.