EN LV
Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta arhitektoniski-mākslinieciskā inventarizācija, kultūrvēsturiskā izpēte un tehniskās apsekošanas atzinums.
atpakaļ
Apraksts:

    Dievnams kopš 1998. gada 16. decembra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Viļakas katoļu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 2876.

     Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta arhitektoniski - mākslinieciskās inventarizācijas rezultātā ir konstatēts, ka dievnams ir būvēts laikā no 1884. līdz 1890. gadam. Dievnama būvprojekta autors bija arhitekts Florians fon Viganovskis. Dievnama būvapjoms ir saglabājies tā sākotnējā veidolā. Dievnama arhitektūrā ir saglabājusies neogotikas stilistikā būvētā dievnama būvapjomu kompozīcija, jumta konfigurācija un arhitektoniskās detaļas. Dievnama remonta darbu rezultātā dievnama jumts ieklāts ar sekundāru cinkotā skārda segumu, bet jumta arhitektoniskās detaļas daļēji ir saglabātas to sākotnējā veidolā.

    Ir veikta dievnama kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota dievnamam piegulošā teritorija, jumta konstrukcijas, segums, jumta dekoratīvās detaļas un veikta dievnama jumta konstrukciju un seguma tehniskā apsekošana. Darbā ir iekļauti dievnama jumta, jumta detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas dievnama jumta restaurācijai.