EN LV
Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta atjaunošanas un restaurācijas būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

     Dievnams kopš 1998. gada 16. decembra ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis "Viļakas katoļu baznīca" ar valsts aizsardzības Nr. 2876.

      Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas ēkas jumta arhitektoniski - mākslinieciskās inventarizācijas rezultātā ir konstatēts, ka dievnams ir būvēts laikā no 1884. līdz 1890. gadam. Dievnama būvprojekta autors bija arhitekts Florians fon Viganovskis. Dievnama būvapjoms ir saglabājies tā sākotnējā veidolā. Dievnama arhitektūrā ir saglabājusies neogotikas stilistikā būvētā dievnama būvapjomu kompozīcija, jumta konfigurācija un arhitektoniskās detaļas. Dievnama remonta darbu rezultātā dievnama jumts ieklāts ar sekundāru cinkotā skārda segumu, bet jumta arhitektoniskās detaļas daļēji ir saglabātas to sākotnējā veidolā.

     SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" ir izstrādājusi dievnama jumta arhitektoniski - māksliniecisko inventarizāciju, kultūrvēsturisko izpēti un tehnisko apsekošanu. Inventarizācijas, izpētes un apsekošanas rezultātā iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas fasāžu restaurācijai.

      Dievnama jumta atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta ietvaros ir izstrādāti jumta nesošo konstrukciju un jumta seguma atjaunošanas risinājumi, nemainot dievnama jumta siluetu un konstrukciju. Jumta konstrukciju atjaunošanas ietvaros ir paredzēts mainīt trupes bojātās koka konstrukcijas, uzklāt jaunu cinkotā skārda jumta segumu, kā arī restaurēt un izgatavot kopijas jumta dekoratvajām detaļām. Baznīcas jumta atjaunošanas ietvaros ir paredzēts uzstādīt zibensaizsardzības sistēmu un zemējuma kontūru visai baznīcas ēkai.