EN LV
Viļakas muižas apbūves trīs ēku arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija.
atpakaļ
Apraksts:

     Divas izpētes objekta ēkas ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis "Saimniecības ēkas (2)" (valsts aizsardzības Nr. 2871) un atrodas vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa „Viļakas muižas apbūve" (aizsardzības Nr. 2870) teritorijā un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa "Parks" (aizsardzības Nr. 2873) teritorijā.
     Viena no izpētes objekta ēkām ir daļa no agrākās Viļakas linu fabrikas galvenā ražošanas korpusa. Ēka atrodas vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa „Viļakas muižas apbūve" (aizsardzības Nr. 2870) teritorijā.
     Ir veikta ēku kultūrvēsturiskā un būvvēstures izpēte, ēkas konstrukciju būvniecības un pārbūvju datējums. Izpētē ir iekļauti ēkas fasāžu, fasāžu detaļu un telpu anotēti fotoattēli. Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēku restaurācijai un konservācijai.