EN LV
Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvprojekts.
atpakaļ
Apraksts:

      Objekta būvniecībā ir pieļautas būtiskas atkāpes no SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" izstrādātā būvprojekta risinājumiem. Ir mainīts kopnes vizuālais un konstruktīvais risinājums, un iestrādāts akustikas prasībām neatbilstošs apdares veids.

Esošā Viļakas pilsētas brīvdabas estrāde projektēta un būvēta pagājušā gadsimta septiņdesmitos gados.
     Būvprojekta ietvaros ir izstrādāti risinājumi esošās estrādes jumta konstrukcijas un aizskatuves palīgtelpu būvniecībai. Projektētā jumta balstu konstrukcija neskar estrādes esošo plānojumu un konstruktīvos elementus. Jumtu paredzēts balstīt uz kolonnām aizskatuves zonā un iekārt metāla kopnē. Projektētais jumts nosedz skatuves paaugstināto līmeni un kora podestūru. Jumta konfigurācija un detaļas ir izstrādātas balstoties uz SIA „R&D Akustika" izstrādātajiem akustikas aprēķiniem un risinājumiem. Jumta akustisko konstrukciju paredzēts veidot ar jumta griestu un plaknes akustisku apšuvumu un vertikāli vēdekļa veidā izvietotiem skaņu kliedētājiem - atstarotājiem.
     Palīgtelpas projektētas aiz skatuves noslēdzošās sienas. Būvprojekts paredz atjaunot estrādes sienu apdari un iekļaut tās jaunā estrādes veidola koptēlā.