EN LV
Viļakas valsts ģimnāzijas arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā izpēte.
atpakaļ
Apraksts:

     Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis „Skola" ar valsts aizsardzības Nr. 2879.

    Viļakas Valsts ģimnāzijas ēka ir būvēta starpkaru periodā. Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas būvapjomu kompozīcija un arhitektoniskās detaļas ir risinātas 20. gadsimta 20.-to gadu sabiedrisko būvju arhitektūrā lietotajā neoeklektisma stilistikā. Neoeklektisma detaļas ir redzamas gan ģimnāzijas ēkas siluetā, gan fasāžu detaļās. Ģimnāzijas ēkas interjerā ir ArtDeco stila arhitektūras detaļas.

   Ir veikta ēkas kultūrvēsturiskā izpēte, apsekota ēkas piegulošā teritorija, ēkas fasādes, telpas, apdare un būvgaldniecības detaļas. Darbā ir iekļauti ēkas fasāžu, telpu, fasāžu detaļu anotēti fotoattēli (fotofiksācija). Iegūtā informācija ir analizēta, sniegti atzinumi un rekomendācijas ēkas restaurācijai.