EN LV
VISA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas "Ainaži"" ārtelpu ārstniecības un rehabilitācijas kompleksa renovācijas tehniskais projekts un autoruzraudzība.
atpakaļ
Apraksts:

Lai pilnībā pabeigtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” jaunbūvju kompleksa būvniecību, tika izstrādāts esošās ārtelpas ārstniecības un rehabilitācijas iekārtu, nojumju un teritorijas labiekārtojuma renovācijas tehniskais projekts, kas ir neatņemama bērnu rehabilitācijas un ārstniecības sastāvdaļa. Projekts paredz renovēt dažas no esošajām iekārtām, uzstādīt jaunas ārstniecības un rehabilitācijas iekārtas, kas piemērotas bērniem ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem. Esošo nojumju renovācijas risinājumi paredz visu nolietoto būvju elementu nomaiņu un apdares darbu veikšanu. Paredzēta arī rotaļu laukumu aptverošas koka laipas uzstādīšana un žoga nomaiņa gar Brīvības un Parka ielas zemes gabala robežām.